• Deniz Günaydın

Dijital Dönüştük mü, Delirdik mi?

Herkes dijital dönüşümün peşinde. Herkes bunu konuşuyor ve her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Bir sürü teknolojik terimler, uygulamalar, araçlar... havada uçuşuyor. Bu da insanoğlu üzerinde korkunç bir tekno-stres yaratıyor.


'Yazılımcıların işi' olan teknoloji birden bire herkesin işi veya işinin bir parçası olmaya başlayınca insan bilmediği sularda yüzdüğünü hissediyor. Teknoloji ile birlikte iş yapış biçimlerinin nasıl dönüştüreceği, eski alışkanlıklarını nasıl bırakacağı konusunda kaygılanıyor.


İş ortağımız Ting'in 2020 Dijital Düşünme Raporu'nda değindiği üzere insanoğlu aslında teknolojinin değil, 'Analog Düşünme'den 'Dijital Düşünme'ye geçmenin sancılarını hissediyor. Günümüz ve gelecek bize diyor ki; anlamlı ve sürdürülebilir olmak için, dijitalin sadece teknoloji değil, bir iş yapış biçimi olarak görülmesi gerektiğine inanmamız gerekiyor.


Bu yeni iş yapış biçimlerini deneye-yanıla-düşe kalka; belki de ilk defa aşırı derecede planlama-tasarlama-ölçme yapmaya zaman bulamadan Covid-19'la beraber denedik ve keşfettik. Ve halen devam ediyor.


Bu sayede Covid-19 dönemi ile birlikte şirketlerin 5 yılda yakalayacağı dijitalleşme hızı 9 ayda tamamlandı. Bununla beraber insanlar dijital dönüştü mü, yoksa delirdi mi?


Kimileri delirdi, kimileri zorlandı, kimileri adapte oldu, kimileri ise zaten bugünlerin gelmesini heyecanla bekliyordu. Her insanın dijital düşünme kapsamı ve dijital becerileri birbirinin aynı olmadığı için organizasyonlar bu uyumlanma konusunda bazı mücadeleler verdi ve hala vermeye devam ediyor.


Collective Minds olarak biz inanıyoruz ki, Dijital Dönüşüm bir kültür meselesidir. Organizasyondaki tüm inanç kodlarının, düşüncelerin, duyguların, davranışların, alışkanlıkların ve kullanılan sistemlerin topyekün evrimini kapsar. Ver her organizasyonun kültürü birbirinden farklıdır. Bu yüzden herkese 'Başı ağrıyorsa ağrı kesici ilacı ver' yaklaşımı bu kapsamda işe yaramamaktadır. O zaman bu işe nasıl yaklaşmak gerekir?

 • Tamamen olan bitene merakla bakarak ve yargısızca anlamaya çalışarak

 • Meseleyi sadece üst düzey liderlerin gündeminde olan konu olmaktan çıkarıp, her seviyeyi dahil ederek ve herkesin halinden anlayarak

 • Dijital Dönüşümü, teknolojinin ötesine taşıyıp bir düşünme biçimi olduğunu anlatarak; organizasyonun korkulu rüyası haline getirmek yerine, dönüşüm hevesini artıracak nedenleri sürekli ve düzenli insanlarla heyecanla paylaşarak

 • Dönüşüm motivasyonu ve hızının kişiden kişiye değiştiğini kabul ederek

 • Bizi icraya götüren; Strateji-Operasyon ve İnsan Kaynağı konusunda organizasyonun üzerindeki bürokratik, uzun, karmaşık ve yavaş ilerleyen tüm iş yapış biçimlerini sadeleştirerek ve yalınlaştırarak... bu sayede çok konuşulan 'Çevikliği' artırarak

 • Kurum içi girişimcilik ruhunu alevlendirerek ve insanların mesailerinin bir kısmını yeni fikirler ve yeni iş yapış biçimlerini üretmesini sağlayarak (denemeye de yanılmaya da izin vererek ve teşvik ederek)

 • İşbirliği kültürünü, farklı fikir ve görüşleri bir araya getirecek amaçlar tanımlayarak ve ortamlar / konular yaratarak

 • Dijital düşünme ve olgunluğu konusunda seviye bazlı eğitim / program / uygulamalar tasarlayarak

Collective Minds'ın iş ortağı Ting ile birlikte tasarladığı ve yürüttüğü D-Savvy Dijital Kültür Programı, organizasyonuzun dijital düşünme biçimini dijital düşünme skorunu tamamen sektörünüz ve organizasyonunuza özel harmanlanmış bir değerlendirme yöntemi ile ölçerek işe başlar. Bu yöntemlerin içinde;

 • Mevcut sistem ve kültür analizi,

 • Bireysel ve grup mülakatları,

 • Odak grup çalışmaları,

 • Grup dinamiği içerisinde organizasyonun sınırlarını görmek adına şirketinizin gerçek iş vakalarını çözmeye dayanan deneyimsel atölye çalışmaları

 • Tüm bu çalışmalar neticesinde organizasyona ve içinde bulunduğu sektöre özel tasarlanan soru setlerinden oluşan Dijital Düşünme Skoru anketi

vardır. Bu çalışmanın sonunda organizasyonun;

 • D-Savvy Tanımı

 • Organizasyon / departman / takım bazlı analiz

 • Organizasyon / departman / takım bazlı önceliklendirilmiş inisiyatif setleri

 • D-Savvy İcra Planı

yapılır. Daha detaylı bilgi edinmek için bize merhaba@collectiveminds.com.tr adresinden ulaşın ve Gelin; Birlikte Harikalar Yaratalım!

403 views0 comments