• Deniz Günaydın

Şirketlerde Yenilikçiliğin Yeşermesi için Acaba Nasıl bir Ortama Sahibiz?


Yenilikçilik (inovasyon) konusu herkesin dilinde olmasına rağmen, şirketlerde yenilikçiliğin yeşermesi için acaba nasıl bir ortama sahibiz? Gelin Türkçe deyimlerimizi kullanarak, kendimize ufak bir check-up yapalım:


Yenilikçilik, "eski köye yeni adetler" getirmek demektir. Bulunduğunuz ortamda çözüm üretmek adına yeni yol ve yaklaşımlar denenir mi, yoksa o toplar taça mı gönderilir?


Yenilikçilik, "nerede hareket, orada bereket" inanışını ödüllendirmektir. Bulunduğunuz ortamda insanlar durağan mıdır, yoksa hareketli midir?


Yenilikçilik, "meraktan maraz doğar" inanışına baş kaldırmaktır. Bulunduğunuz ortama yeni sorular, fikirler, yollar, yaklaşımlar getirmek engellenir mi, yoksa teşvik mi edilir?


Yenilikçilik, "hatasız kul olmaz" diyerek "hatalarıyla herkesi seven" bir yerde yaşamaktır. Bulunduğunuz ortamda hata yapmaktan korkulur mu, yoksa hatalardan öğrenilmesi cesaretlendirilir mi?


Yenilikçilik, yeri geldiği zaman "gözünü karartmak"tır. Bulunduğunuz ortamda bir işe atılırken herhangi birinden / durumdan çekinir misiniz, yoksa çekinmeden adım atar mısınız?

Yenilikçilik, "mangal gibi yüreği olan" insanlarla çalışmak demektir. Bulunduğunuz ortamda cesaretli insan sayısı çok mu, az mı?


Sonuçlarınız nasıl? Olumsuz cevaplar, olumluların önüne geçtiyse o zaman şirketinizin sürdürülebilirliği için ortamınızı yeniden şekillendirmeni gerekir. Çünkü şu bir gerçek ki, yenilik herkesi heyecanladıran, motive eden, harekete geçiren ve inancı körükleyem bir güçtür. Bu güç de şirketinizin kültürüyle doğru orantılıdır.


Collective Minds Creative Space Programı ile şirketinizde inovasyon kültürünü yeşertecek ortamı birlikte tasarlayalım ve Gelin; Birlikte Harikalar Yaratalım!

304 views0 comments